MEDIYOGA

MediYoga er en terapeutisk yogaform, som i utgangspunktet ble utviklet for helsevesenet. MediYoga blir i dag bruk ved forskjellige institusjoner, bedrifter, foreninger og av andre som ønsker en helhetlig yogaform. Du trenger ikke være syk for å gjøre MediYoga, og vil ha like stor glede av den uansett hvor du er i livet eller hvilken forfatning helsen din er. Jeg har valgt å legge til rette på mine timer slik at det er en prestasjonsfri arena hvor alle skal kunne delta. Du kan gjerne gjøre øvelsene på stol om du ønsker. Det er fokus på pust, rolige øvelser, avspenning og meditasjon. Opptakskravet for instruktørutdannelse er at man har grunnleggende medisinsk kompetanse.

Hvem passer MediYoga for?

Denne yogaformen er spesielt utviklet for medisinske formål, og er tilpasset de fleste fysiske og psykiske begrensninger. Øvelsene er myke og rolige og kombineres med pusteteknikker og meditasjon. Hvis du er helt frisk kan MediYoga hjelpe deg til større bevissthet, stabilitet, ro og harmoni.  MediYogas rolige og meditative form skjuler dype og omfattende påvirkninger i kropp og sinn.

Yoga som medisin

I dag brukes MediYoga som rehabilitering ved 25 norske helseinstitusjoner, deriblant Radiumhospitalet (kreftrehabilitering), Ressurssenter Øst, Catosenteret, Feiringklinikken (hjerterehabilitering), Stavanger kommune – avdeling for psykisk helse og Asker og Bærum sykehus. Medisinsk Yoga passer også godt for deg som er nybegynner.

Nytenkende

MediYoga har oppnådd stor fremgang fordi den knytter sammen de urgamle redskapene og øvelsene i yogaen med moderne medisin. For å kunne drive opplæring innen helsevesenet må det finnes belegg, dokumentasjon på at det virkelig fungerer. Det har vært gjort studier på MediYoga siden 1997, og det gjøres 3-4 studier i året. Mens skolemedisinen er proff på akuttmedisin er MediYoga et helhetlig filosofisk system som støtter vår egen helende evne. De fleste MediYoga-instruktører jobber innenfor helsevesenet og bruker yogaen som et kompletterende verktøy i sin arbeidshverdag.

Et eksempel er et ved høyt blodtrykk. Da kan medisiner gi en akutt effekt og senke trykket, mens MediYoga kan brukes etterpå for å gjøre noe med den egentlige årsaken til det høye blodtrykket. På den måten kan man selv være med på forebygge og styrke sin egen helse.

MediYoga og hjerteproblemer

MediYoga har et stort antall studier som viser at denne yogaformen er veldig bra for ulke problemer som rammer hjertet. En ny svensk studie ved hjerteintensiven på Danderyds sjukhus i Stockholm viste tydelig at Mediyoga – Medisinsk Yoga minsker risikoen for hjerteinfarkt.

Resultatene var så entydige at sykehuset fra januar 2010 bruker MediYoga i sin regulære rehabilitering av sine hjerteinfarktpasienter.

Varemerke Mediyoga®

Fordi det har blitt en økende interesse for MediYoga (medisinsk yoga) i helsevesenet, har det vært viktig for grunnleggerne av MediYoga® at de er tydelige og korrekte i beskrivelsen av hva Medisinsk Yoga er og hva MediYoga® gjør.

”Fra oktober 2004 er Mediyoga Medicinsk Yoga® et registrert varemerke. Hensikten er at alle, innen og utenfor helsevesenet, skal vite at under dette varemerket, finnes den vitenskapelig utprøvde yoga som fra 1996 er utviklet av Göran Boll på IMY Medicinsk Yoga, Stockholm, Sverige.”

Et eksempel er et ved høyt blodtrykk. Da kan medisiner gi en akutt effekt og senke trykket, mens MediYoga kan brukes etterpå for å gjøre noe med den egentlige årsaken til det høye blodtrykket. På den måten kan man selv være med på forebygge og styrke sin egen helse.

Skjermbilde 2022-02-14 kl. 15.17.28.png