top of page

Chakra workshop

Jeg ønsker velkommen til en dag hvor vi har fokus på Chakra - hva er Chakra, hvordan påvirker de oss m.m

Det vil bli teori og praksis.
Med økt kunnskap og bevissthet om kroppens energisenter vil du få mulighet til å finne ut hva du kan gjøre for å få en bedre balanse og harmoni i din kropp og i din hverdag.

I forståelse av hva chakra er tar vi utgangspunkt i forståelsen av hvordan helse er knyttet opp mot energi og dens essensielle betydning. Uten en konstant strøm av energi, vil ingenting kunne leve. Det finnes energi i hver celle i kroppen. Slik vi har en fysisk kropp, har vi også en energikropp. 

iStock-1222335725-min.jpg
Chakra

I den yogiske tradisjonen stammer all uhelse fra en energimessig ubalanse som har pågått over tid. Kroppens energisystem er subtilt, men påvirker oss både psykisk og fysisk. Som med all annen uhelse, vil det yogiske perspektivet betrakte forskjellig mentale utfordringer som et symptom på en ubalanse i energisystemet. Chakrasystemet påvirker hvordan vi har det på alle plan, og med yoga stimulerer vi energistrømmene slik at det kommer i balanse og dermed kan øke vårt velbefinnende. 

Hvem kan delta?

Det trengs ingen forkunnskaper for å delta denne dagen.
Det vi bli servert frukt, nøtter og te. Ta med egen lunsj.

 

Ta på behagelige klær.


Begrenset antall plasser!

bottom of page