top of page

TRE, Trauma 
Release Exercise

Dyp avspenning fra kroppens kjerne

TRE, Trauma Release Exercises, er en metode som bidrar til å frigjøre og løse opp i dyptliggende spenninger på en mer dyptgående og grunnleggende måte enn vanlige avslappnings og spenningsreduserende teknikker.

TRE kan beskrives som dyp avspenning fra kroppens kjerne, hvor vi også kan jobbe med å løse opp i emosjonelle spenninger, spenninger som skyldes traumer, og også langvarig stress.

TRE kan hjelpe både i forhold til muskelspenninger, smerter, søvnproblemer, stress, indre uro, angst mm.

Traumer

Traumer er en livserfaring som kan virke både overveldende og uutholdelig . Disse opplevelsene kan kategoriseres som "harde traumer" eller "myke traumer". Harde traumer er en lett identifiserbar hendelse, som for eksempel en bilulykke, personskade, alvorlig skade eller en naturkatastrofe,  og er ofte lettere å helbrede enn myke traumer som er mindre identifiserbare. Myke traumer er opplevelser som langvarig psykiske eller emosjonelle overgrep. Disse traumene kan være mer ubevisste enn åpenbare og fysiske. Denne typen overgrep er ofte vanskeligere å identifisere men er ikke mindre traumatiserende enn harde traumer.

ALLE TRAUMER PÅVIRKER DEN FYSISKE KROPPEN

Ethvert traume om det skjer i en fysiologisk, kognitiv, emosjonell eller mellommenneskelig form, påvirker den fysiske kroppen. Helbredelsen av traumer begynner i kroppen. Siden kroppen er en nøyaktig historiebok om vår erfaring i livet, er det viktig at vi inkluderer kroppen i helbredelsesprosessen.

Nevrogenisk skjelving

Denne ristingen og skjelvingen har et navn, nevrogenisk skjelving (oversatt fra neurogenic tremors). Dette er kroppens måte å kanalisere den kroppslige aktiviteten som settes i verk som et resultat av opplevd stress. Vi kan se det samme fenomenet hos dyr.

Ved å få i gang en nevrogenisk skjelving, og derved frigjøre den nevrologiske aktiviteten som iverksettes som et resultat av opplevd stress.

TRE og spenningsregulering /forløsning

TRE er en enkel måte å jobbe med vår spenningsregulerende mekanisme på fordi metoden frigjør oppdemmede spenninger. Mange avspenningsteknikker hjelper oss med kroppslig avspenning ved å gi etter i spent muskulatur uten å fjerne den underliggende årsaken til spenninger. Dette er viktig å kunne. Samtidig er det viktig at man kan jobbe på et dypere nivå med spenningene. TRE frigjør gjennom øvelser og nevrogenisk skjelving spenningene fra innsiden og fjerner en av de underliggende fysiologiske årsakene til muskulaturens og emosjonenens fastlåsthet, og også mentale spenninger.

Kroppens naturlige 
spenningsregulerende mekanismer

Med TRE vil vi tilrettelegge for kroppens naturlige spenningsregulerende mekanismer. De fleste har opplevd at de før, under eller i etterkant av en stressende eller skremmende opplevelse har begynt å skjelve eller få ulike andre kroppslige fornemmelser. Dette kommer til utrykk i utsagn som; “jeg var så redd at kjeven min skalv”, “jeg skalv så mye på hendene at papiret jeg holdt ristet”, “da jeg skulle holde talen var jeg så nervøs at knærne skalv”, “jeg var så sint at jeg ristet”.

Blokkeringer

Dette er naturlig for mennesker slik som dyr å riste etter forskjellige hendelser, noe som skjer i flere kulturer spontant, for eksempel etter en fødsel. Dessverre har mange i dag mistet det organiske og naturlige forholdet til denne mekanismen, noe som fører til at vi hemmer oss selv på ulike måter. Vi kan ha blitt fortalt som barn at vi ikke skal gråte, ikke reagere for sterkt, i tillegg til en rekke andre kulturelle begrensninger og restriksjoner på kroppens spontane og naturlige uttrykk.

Dette kan føre til av vi blir mentalt distansert fra våre egne kropper, og binder oss. Barn slipper lettere til denne naturlige skjelvingen, som også kan oppstå i positive situasjoner, ikke bare negative.

MUSKELSAMMENTREKNINGER BESKYTTER KROPPEN UNDER TRAUME

Traumer forårsaker svært dype muskelsammentrekninger designet for å beskytte kroppen mot skade eller mulig død under den traumatiske episoden. Det er frigjøre dette kroniske spenningsmønsteret etter at den traumatiske hendelsen er over. Sammentrekningene i disse musklene må løses opp for igjen å kunne slappe av i kroppen og hindre utvikling av fysisk smerte og begrensninger.

VÅRT NERVESYSTEM LØSER OPP TRAUMEREAKSJONER

Når traumet er over, er kroppens nervesystem designet for bokstavelig talt å kunne "riste ut" dype muskelspenninger og hjelpe kroppen tilbake til normal tilstand. Denne skjelvingen fremkalt av nervesystemet, omtrent lik den vi opplever under frykt eller angst, signaliserer til hjernen at muskelspenningene skal stoppes og gå tilbake til en normal tilstand av avslapning.

FOR MYE FOKUS PÅ DET MENTALE FORVRENGER KROPPENS FØLSOMHET

På grunn av vårt fokus på det mentale, har vi dempet denne ristemekanismen i så stor grad at den ikke lenger reduserer muskelspenninger slik at vi bærer disse med oss i kroppen lenge etter at traumet er over. I tilfeller av gjentatte traumeopplevelser, vil sinnet gi kroppen ordre om å fryse eller bedøve umiddelbart for å redusere den uunngåelige smerten ved neste voldelige opplevelse. Denne dissosierende kommandoen fra hjernen overstyrer ristemekanismen, som til slutt må gjenopprettes for en effektiv og varig helbredelse.

POSTRAUMATISK STRESS DOSORDER (PTSD)

PTSD er et begrep som brukes for å forklare vidreføring av forstyrrende tanker, sinnstemninger og følelser som vedvarer selv etter at traumet er over.

På grunn av vårt fokus på det mentale, har vi dempet denne ristemekanismen i så stor grad at den ikke lenger reduserer muskelspenninger slik at vi bærer disse med oss i kroppen lenge etter at traumet er over. I tilfeller av gjentatte traumeopplevelser, vil sinnet gi kroppen ordre om å fryse eller bedøve umiddelbart for å redusere den uunngåelige smerten ved neste voldelige opplevelse. Denne dissosierende kommandoen fra hjernen overstyrer ristemekanismen, som til slutt må gjenopprettes for en effektiv og varig helbredelse.

POST-TRAUME REAKSJONER FENGSLER OSS TIL Å GJENOPPLEVE SELVE OPPLEVELSEN

Fordi opplevelsen er overveldende både følelsesmessig og fysiologisk,  lagrer kroppen minnene, tankene og følelsene fra traumet for å bearbeide dem på et senere tidspunkt. Den høye kjemiske ladningen som er igjen i kroppen etter traumer  søker kontinuerlig måter for utlading. Når vi aldri tillater at denne overdrevne ladningen får utløp, kan dette føre til intense følelser som hat, raseri, skam osv... eller ideer som hevn, mistillit eller negative ideologier.

TRAUMER SOM IKKE ER HELET SKAPER REPETERENDE ATFERD SOM IKKE ER HENSIKTSMESSIG

PTSD er forårsaket av mangel på frigjøring av høy spenning eller angst (biokjemisk energi) som ble generert på tidspunktet den traumatiske hendelsen fant sted. Kroppen fortsetter å søke utløp for denne overstimuleringen, og hjernen  skaper hele tiden ubevisst situasjoner som ligner på det opprinnelige traumet. Dette er sinnets forsøk på å gjenspille traumescenariet i håp om å få ut energien, slik at offeret kan bli den overlevende.

bottom of page