TRE, TRAUMA RELEASE EXERCISE

DYP AVSPENNING FRA KROPPENS KJERNE

TRE, Trauma Release Exercises, er en metode som bidrar til å frigjøre og løse opp i dyptliggende spenninger på en mer dyptgående og grunnleggende måte enn vanlige avslappnings og spenningsreduserende teknikker. TRE kan beskrives som dyp avspenning fra kroppens kjerne, hvor vi også kan jobbe med å løse opp i emosjonelle spenninger, spenninger som skyldes traumer, og også langvarig stress. TRE kan hjelpe både i forhold til muskelspenninger, smerter, søvnproblemer, stress, indre uro, angst mm.

Woman in Lotus Pose

Kroppens naturlige spenningsregulerende mekanismer

Med TRE vil vi tilrettelegge for kroppens naturlige spenningsregulerende mekanismer. De fleste har opplevd at de før, under eller i etterkant av en stressende eller skremmende opplevelse har begynt å skjelve eller få ulike andre kroppslige fornemmelser. Dette kommer til utrykk i utsagn som; «jeg var så redd at kjeven min skalv», «jeg skalv så mye på hendene at papiret jeg holdt ristet», «da jeg skulle holde talen var jeg så nervøs at knærne skalv», «jeg var så sint at jeg ristet».

Nevrogenisk skjelving

Denne ristingen og skjelvingen har et navn, nevrogenisk skjelving (oversatt fra neurogenic tremors). Dette er kroppens måte å kanalisere den kroppslige aktiviteten som settes i verk som et resultat av opplevd stress. Vi kan se det samme fenomenet hos dyr.

Blokkeringer

Det er naturlig for mennesker og skjelve og skjer i flere kulturer spontant, for eksempel etter en fødsel. Dessverre har mange i dag mistet det organiske og naturlige forholdet til denne mekanismen, noe som fører til at vi hemmer oss selv på ulike måter. Vi kan ha blitt fortalt som barn at vi ikke skal gråte, ikke reagere for sterkt, i tillegg til en rekke andre kulturelle begrensninger og restriksjoner på kroppens spontane og naturlige uttrykk. Dette kan føre til av vi blir mentalt distansert fra våre egne kropper, og binder oss. Barn slipper lettere til denne naturlige skjelvingen, som også kan oppstå i positive situasjoner, ikke bare negative.

TRE og spenningsregulering
/forløsning

TRE er en enkel måte å jobbe med vår spenningsregulerende mekanisme på fordi metoden frigjør oppdemmede spenninger. Mange avspenningsteknikker hjelper oss med kroppslig avspenning ved å gi etter i spent muskulatur uten å fjerne den underliggende årsaken til spenninger. Dette er viktig å kunne. Samtidig er det viktig at man kan jobbe på et dypere nivå med spenningene. TRE frigjør gjennom øvelser og nevrogenisk skjelving spenningene fra innsiden og fjerner en av de underliggende fysiologiske årsakene til muskulaturens og emosjonenens fastlåsthet, og også mentale spenninger.