top of page

Tankefeltterapi (TFT)

Tankefeltterapi bygger på en teori om at det oppstår et usynlig felt inni og utenfor hjernen når vi tenker. Terapeutene kaller dette for tankefeltet, og mener at forstyrrelser i dette feltet skaper fysiske og psykiske traumer. For å korrigere disse forstyrrelsene mener de at man kan benytte det som kalles «tapping»:

Man banker lett på bestemte punkter på hendene og overkroppen i spesifikke sekvenser eller rytmiske mønstre. Hensikten med dette er å påvirke tankemønsteret og tankefeltet til den som har et problem eller en plage.

Punktene som skal brukes, tilsvarer akupunkturlærens akupunkter, og er i TFT også tilskrevet spesifikke følelser. Påvirkning av akupunktene på annen måte enn med nåler gjør at noen også omtaler TFT som en form for akupressur.

TFT og «tappingen» går imidlertid lengre i hva denne form for påvirkning av akupunktene kan medføre: Man skal blant annet kunne endre tankemønstrene ved overveldende og påtrengende minner eller traumer. Under utførelsen legges det vekt på at pasienten skal skal se for seg det som har skapt et traume (for eksempel det man er redd for) samtidig som det skal bankes etter instruktørens anvisninger på de ulike punktene. Slike teknikker er beskrevet i forskningslitteraturen som forsøkt både på personer med angstlidelser, PTSD og alvorlige traumelidelser i forbindelse med krig.

MUSKELSAMMENTREKNINGER BESKYTTER KROPPEN UNDER TRAUME

Traumer forårsaker svært dype muskelsammentrekninger designet for å beskytte kroppen mot skade eller mulig død under den traumatiske episoden. Det er frigjøre dette kroniske spenningsmønsteret etter at den traumatiske hendelsen er over. Sammentrekningene i disse musklene må løses opp for igjen å kunne slappe av i kroppen og hindre utvikling av fysisk smerte og begrensninger.

VÅRT NERVESYSTEM LØSER OPP TRAUMEREAKSJONER

Når traumet er over, er kroppens nervesystem designet for bokstavelig talt å kunne "riste ut" dype muskelspenninger og hjelpe kroppen tilbake til normal tilstand. Denne skjelvingen fremkalt av nervesystemet, omtrent lik den vi opplever under frykt eller angst, signaliserer til hjernen at muskelspenningene skal stoppes og gå tilbake til en normal tilstand av avslapning.

FOR MYE FOKUS PÅ DET MENTALE FORVRENGER KROPPENS FØLSOMHET

På grunn av vårt fokus på det mentale, har vi dempet denne ristemekanismen i så stor grad at den ikke lenger reduserer muskelspenninger slik at vi bærer disse med oss i kroppen lenge etter at traumet er over. I tilfeller av gjentatte traumeopplevelser, vil sinnet gi kroppen ordre om å fryse eller bedøve umiddelbart for å redusere den uunngåelige smerten ved neste voldelige opplevelse. Denne dissosierende kommandoen fra hjernen overstyrer ristemekanismen, som til slutt må gjenopprettes for en effektiv og varig helbredelse.

POSTRAUMATISK STRESS DOSORDER (PTSD)

PTSD er et begrep som brukes for å forklare vidreføring av forstyrrende tanker, sinnstemninger og følelser som vedvarer selv etter at traumet er over.

På grunn av vårt fokus på det mentale, har vi dempet denne ristemekanismen i så stor grad at den ikke lenger reduserer muskelspenninger slik at vi bærer disse med oss i kroppen lenge etter at traumet er over. I tilfeller av gjentatte traumeopplevelser, vil sinnet gi kroppen ordre om å fryse eller bedøve umiddelbart for å redusere den uunngåelige smerten ved neste voldelige opplevelse. Denne dissosierende kommandoen fra hjernen overstyrer ristemekanismen, som til slutt må gjenopprettes for en effektiv og varig helbredelse.

POST-TRAUME REAKSJONER FENGSLER OSS TIL Å GJENOPPLEVE SELVE OPPLEVELSEN

Fordi opplevelsen er overveldende både følelsesmessig og fysiologisk,  lagrer kroppen minnene, tankene og følelsene fra traumet for å bearbeide dem på et senere tidspunkt. Den høye kjemiske ladningen som er igjen i kroppen etter traumer  søker kontinuerlig måter for utlading. Når vi aldri tillater at denne overdrevne ladningen får utløp, kan dette føre til intense følelser som hat, raseri, skam osv... eller ideer som hevn, mistillit eller negative ideologier.

TRAUMER SOM IKKE ER HELET SKAPER REPETERENDE ATFERD SOM IKKE ER HENSIKTSMESSIG

PTSD er forårsaket av mangel på frigjøring av høy spenning eller angst (biokjemisk energi) som ble generert på tidspunktet den traumatiske hendelsen fant sted. Kroppen fortsetter å søke utløp for denne overstimuleringen, og hjernen  skaper hele tiden ubevisst situasjoner som ligner på det opprinnelige traumet. Dette er sinnets forsøk på å gjenspille traumescenariet i håp om å få ut energien, slik at offeret kan bli den overlevende.

bottom of page