TANKEFELTTERAPI (TFT)

Tankefeltterapi er en behandlingsform som kan hjelpe mot forskjellige typer angstlidelser, fobier, stress, depresjon, traumer, utbrenthet, sorg, samlivsproblemer/relasjonsproblemer m.m. Fobier kan være så mangt, slik som flyskrekk, tannlegeskrekk, snakke i forsamling, , dyrefobier osv. TFT kan være en god måte til å gi slipp på mønstre som begrenser deg i livet. Mønstre som styres av erfaringer og programmeringer fra tidligere erfaringer i livet som er lagret i vår underbevissthet.

TFT TEORIEN

Det antas at alle hendelser i livet som fører til spenningstilstander kan være opphav til følelsesmessige problemer. Teorien er at tanker og følelser sitter lagret i et felt som oppstår når vi tenker. Som alle andre “felt” er dette feltet usynlig men med krefter til å påvirke noe som har tyngde og vekt, i dette tilfellet, hjernen. Dette tankefeltet inneholder frekvenser med all informasjon om det vi tenker på, og informasjon som skaper den tilhørende følelsen.

På alle frekvenser kan det oppstå feil, som på en radio som skurrer. Angst, fobier og depresjoner ser ut til å være frekvensfeil som har oppstått i noen av svingningene i tankefeltet. Hjernen leser feilfrekvensen, og sender ut signaler til kroppen som skaper angst. En person som har fobi eller angst for slanger, vil føle ubehag og frykt bare ved tanken på en hoggorm mens en annen person kan stå å se på en orm helt uten angst. Stress, sterke opplevelser eller medikamenter kan forstyrre “følelses-frekvensene” våre, og dermed utløse angst.

Denne teorien brukes sammen med kunnskapen om at kroppen inneholder energibaner (meridianer), som i viten fra Østen og TKM-Tradisjonell Kinesisk Medisin, som også brukes i Akupunktur og  Akupressur . Men i stedet for å sette nåler på punktere eller trykke, bruker man i TFT akupressur, det vil si lett fingerbanking på energipunktene.

Er det noe du lurer på så kontakt meg gjerne!