top of page

Medisinsk 

Yoga

Medisinsk Yoga er en terapeutisk yogaform, som i utgangspunktet ble utviklet for helsevesenet. Medisinsk Yoga blir i dag bruk ved forskjellige institusjoner, bedrifter, foreninger og av andre som ønsker en helhetlig yogaform. Du trenger ikke være syk for å gjøre Medisinsk Yoga, og vil ha like stor glede av den uansett hvor du er i livet eller hvilken forfatning helsen din er. Jeg har valgt å legge til rette på mine timer slik at det er en prestasjonsfri arena hvor alle skal kunne delta. Du kan gjerne gjøre øvelsene på stol om du ønsker.

Det er fokus på pust, rolige øvelser, avspenning og meditasjon.

Er du litt nysgjerrig på hva Medisinsk Yoga er og om det kan være noe for deg? Tenker du kanskje at du er for stiv i kroppen til å kunne klare det eller at det er litt sært? Kom til oss til en prøvetime da vel...

I Medisinsk Yoga trener vi like mye det mentale som det fysiske, og du trener like mye på ro og stillhet som på bevegelse.

Hva er Medisinsk Yoga?

Medisinsk yoga og er en terapeutisk yogaform, basert på tusenvis av år gammel yogatradisjon kombinert med nyrer forskning. Øvelsene i Medisinsk Yoga er enkle øvelser som kan gjøres slik det er mest komfortabelt, på en matte eller på en stol. Kroppsbevegelser kombineres med pust, konsentrasjonsøvelser og meditasjon.

Dette er timen for deg som har mye stress i hverdagen og føler at hodet er fult. Dette er en time med ro, avspenning og mulighet til å stilne tanke-spinn. Dette er en time med fokus kun deg selv.   

hDmkkwjUTw.jpg
Hvem passer Medisinsk Yoga for?

Hit kommer deltakere i alle aldre for å prøve Medisinsk Yoga- felles for mange er at de ønsker en yogaform som er enkel, som kan gi bedre bevegelighet og sirkulasjon i kroppen og mer ro i sinnet- uten at det blir for avansert fysisk. Veldig mange finner veien til Medisinsk Yoga fordi de ønsker å finne ro og overskudd under eller etter en krevende periode i livet. Flere er også blitt anbefalt dette fra lege, fysioterapeut eller psykolog, for å styrke og balansere kroppens egne ressurser. Medisinsk Yoga står godt på egne ben som en helhetlig treningsform som kan passe for alle, og er også en bro mellom yoga og helsevesen for de som er i en periode i livet med helsemessige utfordringer. 

Rolig Medisinsk Yoga
I denne timen vil du lære alle grunnelementene i Medisinsk Yoga. Du vil lære hvordan du kan tilpasse øvelsene i forhold til dine behov, slik at du kan ta hensyn til skader/sykdom. 

Hva skjer i en Medisinsk Yoga klasse?

Flere av yogaprogrammene er testet i helsevesenet og viser gode resultater på en rekke helsetilstander. Dette kvalitetsstempelet har ført til at Medisinsk Yoga benyttes i helsevesenet i stadig større grad. 

Det beste med Medisinsk Yoga er at yogaøvelsene er forholdsvis enkle, og tilpasses ditt behov. Ingenting skal gjøre vondt, og du skal ikke prestere noe som helst. Med Medisinsk Yoga trener du både kropp og sinn, bevegelse og hvile, oppmerksomhet og nærvær. Vi elsker at det er så enkelt- men samtidig så dypt og komplekst!

Denne holistiske yogaen bygger på flere tusen år gammel kunnskap om hvordan vi henger  sammen. I yogisk perspektiv er vi energivesener i en fysisk kropp, der all uhelse stammer fra nedsatt flyt av energi. Energiflyten påvirkes av opplevelser og hendelser, og vi opplever alle ubalanse i denne flyten i løpet av livet. Med enkle bevegelser kombinert med fokus og pust, stimulerer vi med yogaen flyten av denne energien, slik at kroppen selv kan justere seg og komme i bedre balanse. Kroppen har jo en fantastisk evne til å reparere seg selv, og yogaen er designet for å støtte deg til å fungere så godt som du kan, med den kroppen du har.

Helhetlig yoga ivaretar, stimulerer og balanserer hele deg, både kropp, sinn, følelser og sjel.

myd_04.jpg

Visste du at vi bruker ca 1/3 del av livet vårt på å sove? Mange mennesker sliter med søvn.

Selv om vi bruker store deler av livet til å sove, tenker mange av oss sjeldent over kvaliteten på søvnen. Sover du nok og hvilken kvalitet er det på søvnen din?

Søvn har mange gode effekter på kroppen. Det styrker kroppens immunforsvar, gjenoppbygger vev, bidrar til å kunne håndtere stress og tankekjør bedre, godt for hjernen og hukommelsen.

Det finnes mange enkle og gode ting en kan gjøre for å forbedre egen søvnkvalitet. Forskning på Medisinsk Yoga viser at mange sover bedre når de praktiserer Medisinsk Yoga.

Medisinsk Yoga er et kraftfullt redskap både i forhold til stress, rehabilitering, behandling og som forebygging. Det er enkle fysiske øvelser som kan tilpasses individuelt i en fin kombinasjon med pust, avspenning og konsentrasjonsteknikker. Alle øvelser kan utføres på en stol ved behov og om ønskelig.

 

Medisinsk Yoga er et kraftfullt redskap i forhold til:

• Stress og utbrenthet

• Opptrening etter skade/sykdom

• Angst/depresjon Ledd-/Muskelplager

• Hjerte, lunge/astma/kols ..ME Fibromyalgi Kreft 

• En terapeutisk yogaform utviklet for helsevesenet

og rehabilitering

• Medisinsk Yoga er integrativ medisin i sin essens, en holistisk disiplin som harmonisk fungerer sammen med den vanlige helsetjenesten.

• WHO oppfordrer sine medlemsland til å sette større fokus på dette.

 • Medisinsk Yoga fokuserer på ubalanser og kroppens egen selvlegende evne, det mentale samt arbeider med å balansere energisystemet.

• Blir i dag brukt til rehabilitering, helsevesen, bedrifter, foreninger mm.

bottom of page