FORSKNING

HVEM PASSER MEDIYOGA FOR?

Hit kommer deltakere i alle aldre for å prøve MediYoga- felles for mange er at de ønsker en yogaform som er enkel, som kan gi bedre bevegelighet og sirkulasjon i kroppen og mer ro i sinnet- uten at det blir for avansert fysisk. Veldig mange finner veien til MediYoga fordi de ønsker å finne ro og overskudd under eller etter en krevende periode i livet. Flere er også henvist fra lege, fysioterapeut eller psykolog, for å styrke og balansere kroppens egne ressurser. MediYoga står godt på egne ben som en helhetlig treningsform for de som er friske, og er også en bro mellom yoga og helsevesen for de som er i en periode i livet med helsemessige utfordringer. Rolig MediYoga: i denne timen vil du lære alle grunnelementene i MediYoga. Du vil lære hvordan du kan tilpasse øvelsene i forhold til dine behov, slik at du kan ta hensyn til skader/sykdom. Du vil få jobbe med alle de 3 startpakkene i MediYoga. Det er disse 3 yogaprogrammene som alltid benyttes når det forskes på MediYoga, og disse programmene har vist svært gode resultater ved blant annet stress, ryggsmerter, søvn, blodtrykk og hjerteflimmer.

HVA SKJER I EN MEDIYOGA KLASSE?

Flere av yogaprogrammene er testet i helsevesenet og viser gode resultater på en rekke helsetilstander. Dette kvalitetsstempelet har ført til at MediYoga benyttes i helsevesenet i stadig større grad. Blant annet tilbys MediYoga ved en rekke sykehus og helseinstitusjoner både i Norge, Sverige, Danmark og USA som et supplement i rehabilitering og forebygging av flere sykdomstilstander. Du kan lese mer om forskningen som er publisert om MediYoga her.

Det beste med MediYoga er at yogaøvelsene er forholdsvis enkle, og tilpasses ditt behov. Ingenting skal gjøre vondt, og du skal ikke prestere noe som helst. Med MediYoga trener du både kropp og sinn, bevegelse og hvile, oppmerksomhet og nærvær. Vi elsker at det er så enkelt- men samtidig så dypt og komplekst! Denne holistiske yogaen bygger på flere tusen år gammel kunnskap om hvordan vi henger  sammen. I yogisk perspektiv er vi energivesener i en fysisk kropp, der all uhelse stammer fra nedsatt flyt av energi. Energiflyten påvirkes av opplevelser og hendelser, og vi opplever alle ubalanse i denne flyten i løpet av livet. Med enkle bevegelser kombinert med fokus og pust, stimulerer vi med yogaen flyten av denne energien, slik at kroppen selv kan justere seg og komme i bedre balanse. Kroppen har jo en fantastisk evne til å reparere seg selv, og yogaen er designet for å støtte deg til å fungere så godt som du kan, med den kroppen du har.

Helhetlig yoga ivaretar, stimulerer og balanserer hele deg, både kropp, sinn, følelser og sjel.

KUNDEERFARINGER

Mer bevegelighet i muskler og ledd

Mindre smerter

Bedre søvn

Bedre pust

Mer energi

Mindre stress

Bedre fokus

Mindre reaktiv- står mer stødig i krevende situasjoner

Dypere selvforståelse