top of page

Terapi/Yogaterapi

"Livet er ikke et problem som skal løses, men et mysterium som skal leves."

De aller fleste opplever å komme til et punkt i livet hvor utfordringene blir ekstra store – og de står gjerne i kø… Dette er en helt naturlig del av utviklingen som menneske, og ikke nødvendigvis noe sykdomstegn. Men noen terapitimer eller tid til å ta vare på deg selv kan være det som skal til for å få hjelp til å rydde opp i tanker og følelser og stimulere til konstruktive løsninger på utfordringene. 

Hva kan en/noen timer terapi kunne bidra med?

 • Komme bedre i kontakt med deg selv

 • Mestre stress

 • Få økt forståelse for dine egne relasjoner og handlingsmønstre

 • Sette mål,- og nå dem

 • Motta kritikk på en konstruktiv måte

 • Planlegge karriere

 • Få mer harmoni i livet

 • Øke din empati

 • Ta viktige valg i livet

 • Finne indre ro

 • Forbedre konsentrasjonen

fysio.jpg

Gjennom min egen personlige reise har jeg fått inspirasjon og motivasjon til å veilede andre, og å gi "en hånd å holde i".

 

Betingelser

Som samtaleterapeut har jeg taushetsplikt og arbeider innenfor et etisk regelverk. Dersom du ønsker å avbestille timen, vennligst gi beskjed dagen i forveien. 

Ta vare på deg selv – DU er viktig!

I mitt arbeid tar jeg utgangspunkt i den gode samtalen oss i mellom. Metodene er praktiske og utviklingsorientert og fokuserer på det friske i mennesket. I ethvert problem/utfordring finnes muligheter til personlig vekst og utvikling.

​Min hovedmotivasjon som samtaleterapeut/yogaterapeut  er å gi en støtte til mennesker i vanskelige livssituasjoner. Gjennom samtale kan vi sammen finne årsaker som igjen gjør at våre handlingsmønstre kan begrense oss. Sammen kan vi finner øvelser og teknikker som gir potensiale til vekst og glede.

I mitt arbeid tar jeg utgangspunkt i den gode samtalen oss i mellom. Metodene er praktiske og utviklingsorientert og fokuserer på det friske i mennesket. I ethvert problem/utfordring finnes muligheter til personlig vekst og utvikling.

iStock-1175009801-min.jpg

MUSKELSAMMENTREKNINGER BESKYTTER KROPPEN UNDER TRAUME

Traumer forårsaker svært dype muskelsammentrekninger designet for å beskytte kroppen mot skade eller mulig død under den traumatiske episoden. Det er frigjøre dette kroniske spenningsmønsteret etter at den traumatiske hendelsen er over. Sammentrekningene i disse musklene må løses opp for igjen å kunne slappe av i kroppen og hindre utvikling av fysisk smerte og begrensninger.

VÅRT NERVESYSTEM LØSER OPP TRAUMEREAKSJONER

Når traumet er over, er kroppens nervesystem designet for bokstavelig talt å kunne "riste ut" dype muskelspenninger og hjelpe kroppen tilbake til normal tilstand. Denne skjelvingen fremkalt av nervesystemet, omtrent lik den vi opplever under frykt eller angst, signaliserer til hjernen at muskelspenningene skal stoppes og gå tilbake til en normal tilstand av avslapning.

FOR MYE FOKUS PÅ DET MENTALE FORVRENGER KROPPENS FØLSOMHET

På grunn av vårt fokus på det mentale, har vi dempet denne ristemekanismen i så stor grad at den ikke lenger reduserer muskelspenninger slik at vi bærer disse med oss i kroppen lenge etter at traumet er over. I tilfeller av gjentatte traumeopplevelser, vil sinnet gi kroppen ordre om å fryse eller bedøve umiddelbart for å redusere den uunngåelige smerten ved neste voldelige opplevelse. Denne dissosierende kommandoen fra hjernen overstyrer ristemekanismen, som til slutt må gjenopprettes for en effektiv og varig helbredelse.

POSTRAUMATISK STRESS DOSORDER (PTSD)

PTSD er et begrep som brukes for å forklare vidreføring av forstyrrende tanker, sinnstemninger og følelser som vedvarer selv etter at traumet er over.

På grunn av vårt fokus på det mentale, har vi dempet denne ristemekanismen i så stor grad at den ikke lenger reduserer muskelspenninger slik at vi bærer disse med oss i kroppen lenge etter at traumet er over. I tilfeller av gjentatte traumeopplevelser, vil sinnet gi kroppen ordre om å fryse eller bedøve umiddelbart for å redusere den uunngåelige smerten ved neste voldelige opplevelse. Denne dissosierende kommandoen fra hjernen overstyrer ristemekanismen, som til slutt må gjenopprettes for en effektiv og varig helbredelse.

POST-TRAUME REAKSJONER FENGSLER OSS TIL Å GJENOPPLEVE SELVE OPPLEVELSEN

Fordi opplevelsen er overveldende både følelsesmessig og fysiologisk,  lagrer kroppen minnene, tankene og følelsene fra traumet for å bearbeide dem på et senere tidspunkt. Den høye kjemiske ladningen som er igjen i kroppen etter traumer søker kontinuerlig måter for utlading. Når vi aldri tillater at denne overdrevne ladningen får utløp, kan dette føre til intense følelser som hat, raseri, skam osv... eller ideer som hevn, mistillit eller negative ideologier.

TRAUMER SOM IKKE ER HELET SKAPER REPETERENDE ATFERD SOM IKKE ER HENSIKTSMESSIG

PTSD er forårsaket av mangel på frigjøring av høy spenning eller angst (biokjemisk energi) som ble generert på tidspunktet den traumatiske hendelsen fant sted. Kroppen fortsetter å søke utløp for denne overstimuleringen, og hjernen  skaper hele tiden ubevisst situasjoner som ligner på det opprinnelige traumet. Dette er sinnets forsøk på å gjenspille traumescenariet i håp om å få ut energien, slik at offeret kan bli den overlevende.

bottom of page